O ribogojnici

Krapogojstvo

Zaradi pomanjkanja naravnih resursov (razpolagamo le s 2,5 ha vodnih površin in majhnim vodnim virom, ki čez poletje presahne) smo razvili tehnologijo intenzivne reje krapa, pri kateri dosegamo prinose od 5 do 10 t/ha letno.

Poleg krapa gojimo tudi smuča in ščuko, gojimo več kot 12 avtohtonih vrst rib, namenjenih poribljavanju. Pri vseh vrstah razpolagamo z lastno plemensko jato, sami opravljamo kontrolirano drstenje in vzrejo mladic. Vsaka riba, vzgojena na krapogojnici, je namenjena poribljavanju ribiških revirjev in glede na kvaliteto presega vse predpisane in pričakovane norme (zdravstveni status, kondicija rib, izgled rib itd.).

Recirkulacija za potočno postrv

Pred sedmimi leti smo pričeli z vzrejo potočne postrvi, sulca in šarenke v novo izgrajeni ribogojnici v Šmarju pri Jelšah. Tudi na tej lokaciji smo omejeni z naravnimi resursi, saj razpolagamo s 7 l/s sveže vode. Zaradi tega smo po večletnem nabiranju izkušenj v klasični pretočni ribogojnici sami projektirali in naredili recirkulacijski sistem s kapaciteto proizvodnje od 100 t letno. Recirkulacija po svoji zmogljivosti, porabi energije in kvaliteti končnega proizvoda sodi v vrh svetovne akvakulture.

Postrvi prodajamo za konzumacijo in za poribljavanje rek in jezer v Sloveniji in tujini.

Meni00,00 €
Vrh